قالب ساده شرکتی چهار چوب

دانلود پروژه دانشکده معماری و شهرسازی هنر تهران

The Mountain

موضوع : طراحی دانشکده معماری و شهرسازی هنر تهران موضوع : طراحی دانشکده معماری و شهرسازی هنر تهران   جهت دانلود و توضیحات بیشتر اینجا کلیک نم...

بیشتر بخوانید...

دانلود پروژه معماری تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی سنتی ایرانی و کالبد معماری امروز ایران

The Mountain

عنوان مطالعه تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی سنتی ایرانی و کالبد معماری امروز ایران ) در غالب طراحی موزه و فرهنگسرای موسیقی(     فهرست مطالب عنوان .................................................................................................................... صفحه چکیده ...................

بیشتر بخوانید...

دانلود پروژه طراحی دهکده ویلایی در معماری پایدار با کنترل انرژی

The Mountain

» :: عنوان: طراحی دهکده ویلایی در کرج مطالعه و تحقیقات با تاکید معماری پایدار با کنترل انرژی 176صفحه   طراحی دهکده ویلایی در کرج مطالعه و تحقیقات با تاکید معماری پایدار با کنترل انرژی عنوان                                                                                                           ...

بیشتر بخوانید...
صفحات : « 1 »
شمارنده