قالب ساده شرکتی چهار چوب

دانلود پروژه معماری تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی سنتی ایرانی و کالبد معماری امروز ایران

دانلود پروژه معماری تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی سنتی ایرانی و کالبد معماری امروز ایران

عنوان مطالعه تطبیقی پیوند مفهومی میان فضای موسیقی سنتی ایرانی و کالبد معماری امروز ایران ) در غالب طراحی موزه و فرهنگسرای موسیقی(

 

 

فهرست مطالب
عنوان .................................................................................................................... صفحه
چکیده .................................................................................................................. 1
فصل اول: کلیات
1 1 مقدمه - - ............................................................................................................ 3
2 1 موضوع تحقیق - - ................................................................................................... 4
3 1 بیان مسئله تحقیق - - ................................................................................................ 4
4 1 متغییرها - - .......................................................................................................... 6
3 1 فرضیه ها - - ........................................................................................................ 6
6 1 اهداف تحقیق - - .................................................................................................... 6
1 6 1 اهداف موردی - - - ................................................................................................ 6
2 6 1 اهداف طراحی تحقیق - - - ........................................................................................ 6
7 1 روش تحقیق - - ..................................................................................................... 7
8 ساختار رساله - - 1 ................................................................................................... 7
فصل دوم: مبانی نظری
1 2 مقدمه - - ............................................................................................................ 9
2 2 گذری بر تاریخچه معماری در ایران - - .......................................................................... 10
1 2 2 دوره اشکانیان یا پارتیان - - - .................................................................................... 12
2 2 2 دوره ساسانیان - - - .............................................................................................. 13
3 2 2 دوره هخامنشیان - - - ............................................................................................ 14
4 2 2 دوره اسلامی - - - ................................................................................................ 14
5 2 2 دوران صفویه - - - ............................................................................................... 15
6 2 2 دوره پهلوی - - - ................................................................................................. 17
3 2 اصول معماری ایرانی - - .......................................................................................... 18
ح
عنوان .................................................................................................................... صفحه
1 3 2 درون گرایی - - - ................................................................................................. 18
2 3 2 پرهیز از بیهودگی - - - ........................................................................................... 18
3 مردم محوری - - - 3 2 ............................................................................................... 18
4 3 2 خودبسندگی - - - ................................................................................................ 19
5 نیارش - - - 3 2 ...................................................................................................... 19
4 2 طبقه بندی بناهای تاریخی ایران - - ............................................................................... 19
................................ ................................ ................................ ........................ - - -1 4 2 معماری پیش از پارسی . 19
................................ ................................ ................................ ................................ .... - - -2 4 2 معماری پارسی . 19
................................ ................................ ................................ ................................ ..... - - -3 4 2 معماری پارتی . 20
................................ ................................ ................................ ................................ ..... - - -4 4 2 شیوه خراسانی . 20
5 4 2 شیوه رازی - - - .................................................................................................. 20
6 4 2 شیوه آذری - - - .................................................................................................. 20
7 4 2 شیوه اصفهانی - - - ............................................................................................... 21
5 2 تئوری و مبانی موسیقی - - ........................................................................................ 21
1 5 2 دستگاه - - - ...................................................................................................... 21
2 5 2 گوشه - - - ....................................................................................................... 23
3 5 2 ردیف - - - ....................................................................................................... 24
4 5 2 فرم - - - .......................................................................................................... 25
1 4 5 2 فرم های موسیقی ایرانی - - - - .................................................................................. 25
2 4 5 2 موسیقی آئینی - - - - ............................................................................................ 30
3 4 5 2 موسیقی روحانی )مذهبی( - - - - ............................................................................... 30
................................ ................................ ................................ ........................... - - - -4 4 5 2 موسیقی ملی ایران . 30
................................ ................................ ................................ .. - - - -5 4 5 2 موسیقی فلوکلور یا موسیقی عامیانه . 31
ط
عنوان .................................................................................................................... صفحه
................................ ................................ ................................ ................................ . - - - -6 4 5 2 موسیقی محلی . 31
................................ ................................ ................................ ............................... - - - -7 4 5 2 موسیقی عامیانه . 31
................................ ................................ ................................ ................................ - - - -8 4 5 2 موسیقی مقامی . 32
6 2 موسیقی ایران - - .................................................................................................. 38
................................ ................................ ................. - - -1 6 2 اسامی دستگاه ها و آوازها در موسیقی سنتی ایران . 40
................................ ................................ ................................ .................. - - -2 6 2 ترانه های فولکوریک ایران . 40
................................ ................................ ............................ - - - - 3 6 2 موسیقی ایران باستان موسیقی هخامنشی . 41
................................ ................................ ................................ ............................... - - - -1 3 6 2

عنوان .................................................................................................................... صفحه
................................ ................................ ................................ ................................ . - - - -6 4 5 2 موسیقی محلی . 31
................................ ................................ ................................ ............................... - - - -7 4 5 2 موسیقی عامیانه . 31
................................ ................................ ................................ ................................ - - - -8 4 5 2 موسیقی مقامی . 32
6 2 موسیقی ایران - - .................................................................................................. 38
................................ ................................ ................. - - -1 6 2 اسامی دستگاه ها و آوازها در موسیقی سنتی ایران . 40
................................ ................................ ................................ .................. - - -2 6 2 ترانه های فولکوریک ایران . 40
................................ ................................ ............................ - - - - 3 6 2 موسیقی ایران باستان موسیقی هخامنشی . 41
................................ ................................ ................................ ............................... - - - -1 3 6 2 موسیقی مذهبی . 41
................................ ................................ ................................ ................................ . - - - -2 3 6 2 موسیقی رزمی . 42
................................ ................................ ................................ .............................. - - - -3 3 6 2 موسیقی مجلسی . 43
7 2 تاریخچه موسیقی و مفاهیم آن - - ................................................................................ 43
................................ ................................ ................................ ................................ ........ - - -1 7 2 آواز  آهنگ . 43
................................ ................................ ................................ ................................ ...... - - -2 7 2 آلات موسیقی . 44
................................ ................................ ................................ ................................ ... - - -3 7 2 ایران و موسیقی . 45
................................ ................................ ................................ ................................ ....... - - -4 7 2 ارقام موسیقی . 46
8 2 موسیقی مناطق ایران - - ........................................................................................... 49
................................ ................................ ................................ ............... - - -1 8 2 موسیقی نواحی مختلف ایران . 49
................................ ................................ ................................ ...................... - - -2 8 2 موسیقی بومی آذربایجان . 49
................................ ................................ ................................ .......................... - - - - 1 2 8 2 موسیقی با متر آزاد . 50
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 2 8 2 موسیقی با متر معیّن . 50
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -3 2 8 2 سازهای آذربایجان . 51
................................ ................................ ................................ ........................ - - -3 8 2 موسیقی بومی کردستان . 53
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 3 8 2 موسیقی با متر آزاد . 54
ی
عنوان .................................................................................................................... صفحه
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 3 8 2 موسیقی با متر معیّن . 55
................................ ................................ ................................ ............................ - - - -3 3 8 2 سازهای کردستان . 57
................................ ................................ ................................ ........................... - - -4 8 2 موسیقی بومی لرستان . 58
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 4 8 2 موسیقی با متر آزاد . 58
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 4 8 2 موسیقی با متر معیّن . 59
................................ ................................ ................................ ............................... - - - -3 4 8 2 سازهای لرستان . 60
................................ ................................ ................................ ................................ . - - -5 8 2 موسیقی بختیاری . 61
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 5 8 2 موسیقی با متر آزاد . 61
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 5 8 2 موسیقی با متر معیّن . 61
................................ ................................ ................................ ................................ ... - - -6 8 2 موسیقی قشقایی . 61
................................ ................................ ................................ ....................... - - -7 8 2 موسیقی بومی خوزستان . 62
................................ ................................ ................................ ............................ - - -8 8 2 موسیقی بومی فارس . 63
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 8 8 2 موسیقی با متر آزاد . 63
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 8 8 2 موسیقی با متر معین . 63
................................ ................................ ................................ ................................ - - - -3 8 8 2 سازهای فارس . 63
................................ ................................ ........................ - - -9 8 2 موسیقی سواحل خلیج فارس و دریای عمان . 64
................................ ................................ ................................ .......................... - - - -1 9 8 2 موسیقی با متر آزاد . 64
................................ ................................ ................................ ......................... - - - -2 9 8 2 موسیقی با متر معین . 65
................................ ................................ ................................ ................................ - - -10 8 2 سازهای سواحل . 65
................................ ................................ ................................ .... - - -11 8 2 موسیقی بومی سیستان و بلوچستان . 66
................................ ................................ ................................ ........................ - - - -1 11 8 2 موسیقی با متر آزاد . 66
................................ ................................ ................................ ...................... - - - -2 11 8 2 موسیقی با متر معین . 67
................................ ................................ ................................ ....................... - - -12 8 2 موسیقی بومی خراسان . 68
ک

دانلود

3 نظر

 1. نظرات کاربران:

     What makes you grow taller during puberty? در ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۱۰:۴۴:۱۵
  It's an remarkable piece of writing for all the online visitors; they
  will get benefit from it I am sure.

     Can you have an operation to make you taller? در ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ - ۰۸:۰۱:۴۶
  Incredible! This blog looks exactly like my old one! It's
  on a totally different subject but it has pretty much the same page
  layout and design. Excellent choice of colors!

     Kerri در ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۲۱:۰۷:۰۵ You need to take part in a contest for one of
  the finest blogs on the internet. I am going to highly recommend this site!


  نوشتن دیدگاه

شمارنده