قالب ساده شرکتی چهار چوب

دانلود مطالعات طراحی ساختمان پزشکان

| 0 نظر
دانلود مطالعات طراحی ساختمان پزشکان

دانلود مطالعات طراحی ساختمان پزشکان
تعداد صفحات : 230 

فرمت فایل ها : doc
 
مطالعات طراحی ساختمان پزشکان

فهرست مطالب 2
-مقدمه 2
تعریف ساختمان پزشکان 3
مبانی نظری ساختمان پزشکان 5
عوامل متفرقه دیگری در این برنامه ریزی تاثیر دارد که باید مورد بررسی قرار گیرند. 11
مراقبت های پزشکی به طرق مختلف : 12
ب-عوامل اقتصادی و اجتماعی 12
ظرفیت پرسنل ساختمان پزشکان : 13
مطالعات طراحی 14
مطالعات فیزیکی و شناخت فضاهای مورد استفاده درطراحی ساختمان پزشکان 14
مقررات بهداشتی: 15
تجهیزات: 16
آشنایی با عملکرد آزمایشگاه در ساختمان پزشکان 17
وسایل و تجهیزات 18
پروانه اشتغال به کار و عضویت در انجمن های علمی و تخصصی 18
مدارک دکترا در رشته مربوطه 18
فضای فیزیکی آزمایشگاه 19
نیازهای فیزیکی و روحی و روانی کارکنان 20
معمولا در آزمایشگاههای طبی آزمایشات متعددی امر تشخیص را یاری می دهند که عبارتند از: 21
آزمایشات باکتری شناسی: 22
آزمایشات خون شناسی: 23
* اجزای مورد استفاده در اتاق 23
آزمایشات انگل شناسی : 23
آزمایشات بافت شناسی: 24
آزمایشات آسیب شناسی: 24
اجزای مورد استفاده در اتاق : 25
فضاهای مختلف آزمایشگاهی 26
عناصر وفضاهای تشکیل دهنده آزمایشگاه : 26
انواع سیر کولا سیون در آزمایشگاه 29
دیاگرام ارتباطی فضاها 30
تعریف کلی ساختمان پزشکان : 32
الزامات کلی مجموعه ساختمان پزشکان های تخصصی 32
اجزای فضایی: 33
صندوق 34
انتظار 34
رهنمود طراحی: 34
پذیرش 34
رهنمود طراحی: 34
آبدارخانه 35
سرویس های بهداشتی 35
استراحت و رختکن پرسنل 35
مجموعه قلب 36
اتاق اکو کاردیو گرافی: 36
اتاق الکترو میو گرافی( نوار قلب) 37
رهنمود طراحی مجموعه 37
مجموعه چشم پزشکی 38
2 . اتاق معاینه 38
متخصص اطفال 42
متخصص گوش و حلق و بینی 43
سازماندهی فضا ها: 43
رهنمودهای طراحی مجموعه: 44
فیزوتراپی 44
بخش شنوایی سنجی: 45
ضوابط طراحی: 46
آزمایش ABR: 46
ضوابط طراحی 46
آزمایشOAE 46
بخش زنان: 47
رهنمودهای طراحی: 48
اتاق کولپوسکوپی و کرایو: 48
رهنمودهای طراحی بخش: 48
بخش ارتوپدی: 50
مبلمان فضایی: 51
بخش تشخیصی 51
1ـ رادیولوژی (Radiology): 51
1 ـ 1 ـ فلوئوروپی: ( fluoroscopy ) 51
2 ـ 1 ـ رادیوگرافی: (Radiography) 52
2ـ ماموگرافی تشخیصی: (Mammography) 53
هدف ماموگرافی تشخیصی: 54
3ـ سونوگرافی: (Sonography) 54
5-5 جراح مغز و اعصاب : 55
دستگاه سی تی ان 55
بخش رادیولوژی: 56
Radiology اصول تاریکخانه 57
تاریخچه: 58
سایز فیلم ها: 58
نگهداری و انبار کردن فیلم ها: 59
دپارتمان های رادیولوژی(1) 60
2ـ پرتو درمانی 63
3ـ داروی هسته ای: 65
فضاها و سرانه رادیولوژی 66
رادیو لوژی وسونو گرافی 66
شرایط محیطی : 66
فضای فیزیکی: 67
5-7 – ارتوپد : 71
جراح وارتوپد (فضای مصاحبه ) 71
اتاق گچ گیری 72
متخصص کودک 74
ریز فضاهای عمومی ساختمان پزشکان دندانپزشکی 74
تویضیح زیر فضاها 75
بخش داندان پزشکی 76
ضوابط و مقررات محیط دندانپزشکی 77
بهداشت محیط 79
استرالیزاسیون وسایل دندانپزشکی 85
مطب دندانپزشکی: 87
مشخصات استرالیزاسیون توسط حرارت خشک: 89
رنگ 91
پذیرش: 95
اجزای مبلمان : 96
نکاتی که در طراحی باید رعایت شود : 96
هال و سرای انتظار : 96
نکات طراحی: 97
صندوق : 98
محاسبه مساحت صندوق : 99
داروخانه ساختمان پزشکان: 99
1.بخش اداری : 103
بایگانی: 105
امور مالی : 106
حراست: 107
نحوه ارایه خدمات : 111
سالن کنفرانس و تشکیل جلسات ساختمان پزشکان: 112
اتاق استراحت پرسنل : 113
رختکن پرسنل: 113
رختشویخانه 114
غذاخوری پرسنل : 114
آشپزخانه : 115
آبدارخانه : 116
انبارها : 116
نمازخانه : 117
سرویس های بهداشتی : 117
سرویسهای بهداشتی مراجعین : 118
سرویس های بهداشتی کادر : 119
اتاق نظافت : 120
سرایدار : 120
پارکینگ : 120
پارکینگ زاویه دار 45: 121
نمونه ها ی موردی 122
ساختمان پزشکان سعد آباد 122
ساختمان پزشکان واقع در بابل 124
تاسیسات ساختمان پزشکان 124
دستگاه های هوا ساز 126
فرآیند های داخل دستگاه های هواساز : 127
کنترل رطوبت 128
مناطق متفاوت 129
اجزاء داخل هواساز و نحوه قرارگیری آنها 130
چیلر 131
محل نصب : 134
نکاتی در مورد موتور خانه 135
وسایل تولید سرما ( برودت ) 136
روش کار ایرواشر 137
وسایل تولید سرما 138
– صافی 138
فصل دوازده روشهای ساختار و سیستم ساختمانی 140
سیستم لوله کشی: 141
گازهای پزشکی: 142
نکات زیر یک لیست کنترل ساختاری 145
درها: 146
لوله کشی: 146
سیستم ارتباطی: 147
سیستم مکانیکی: 147
کابینت چوبی: 148
روشنایی: 148
الکتریک: 148
سایر موارد: 149
استانداردها و ضوابط ساخت ساختمان پزشکان 162
اقلیم و شرایط محیطی 177
موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان تهران 177
مختصات جغرافیایی استان تهران 178
تقسیم بندی از نظر پستی وبلندی 181
تقسیم بندی استان تهران از نظر پستی و بلندی 181
کوهستانی 182
پایکوهی 182
دشت ها 183
-5-1- مطالعات اقلیمی استان تهران 189
1-1-5-1- شرایط آب و هوایی و اقلیمی استان تهران 189
7-1- زلزله و وضعیت گسل ها 214
1-7-1- مختصری راجع به زلزله 215
2-7-1- تکتونیک ایران 216
پیشینه تاریخی استان تهران 217
ری 217
ورامین 218
– دماوند 219
کرج 220
تهران 221
نژاد 222
– مذهب 223
– پیشینه تاریخی تهران 223
تهران دوره صفویه 225
تهران دردوره تسلط افغان ‌ها 226
تهران دوره افشاریه 227
تهران دوره زندیه 227
تهران دوره قاجاریه 228
تهران دوره پهلوی 229
منابع : 230

خرید و دانلود محصول

 

0 نظر

  1. هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...

    نوشتن دیدگاه

شمارنده