قالب ساده شرکتی چهار چوب

دانلود پروژه ، پایان نامه معماری فرودگاه (رساله)

The Mountain

چکیده در مورد پروژه معماری فرودگاه یکی از بناهای کم شمار و به صورت بسیار مدرن اجرا می شود . فرودگاه ، و در کنار آن ساختمان اصلی ، یعنی پایانه مسافری و در نبود  هر گونه بیشینه ای است . پایانه مسافری بطور معمول به صورت حالت ساختمانی عظیم و مربع ، بعضی اوقات با سیستم جاده ای دو سطحی در بخش زمینی و ...

بیشتر بخوانید...

دانلود پایان نامه طراحی معماری فرودگاه

The Mountain

دانلود رساله طراحی معماری فرودگاه چکیده فرودگاه یکی از انگشت شمار بناهایی است که سر تا پا مدرن است . فرودگاه و ساختمان اصلی آن ، یعنی پایانه مسافری فاقد هر گونه بیشینه ای است . پایانه مسافری معمولا عبارت بود از ساختمانی بزرگ و چهار گوش ، بعضاً با سیستم جاده ای دو سطحی در قسمت زمینی و یک تراس زمی...

بیشتر بخوانید...
صفحات : « 1 »
شمارنده