قالب ساده شرکتی چهار چوب

دانلود پلان کامل ساختمان 4 طبقه 66 متری

| 0 دیدگاه

پلان کامل ساختمان 4 طبقه 66 متری پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 6 متر در طول 11متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام ارائه شده است. همانطور ک...

بیشتر بخوانید...

دانلود نقشه ساختمان 4 طبقه 80 متری اتوکد

| 0 دیدگاه

نقشه ساختمان 4 طبقه 80 متری اتوکد پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 7 متر در طول 9 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام ارائه شده است. همانطور ...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان پروژه آپارتمان 4 طبقه

| 0 دیدگاه

پلان پروژه آپارتمان 4 طبقه پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 6 متر در طول 18 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلا موقعیت ارائه شده است. هما...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان ساختمان 4 طبقه تک واحدی

| 1 دیدگاه

پلان ساختمان 4 طبقه تک واحدی پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 6 متر در طول 12.5 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلا موقعیت ارائه شده است....

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان ساختمان 4 طبقه مستطیلی شیک

| 0 دیدگاه

پلان ساختمان 4 طبقه مستطیلی شیک پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 6 متر در طول 18 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلا موقعیت ارائه شده است...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان آپارتمان 4 طبقه با شکل ذوزنقه

| 0 دیدگاه

پلان آپارتمان 4 طبقه با شکل ذوزنقه پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 5.7 متر در طول 10.2 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلا موقعیت ارائه ...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان ساختمان مسکونی به همراه جزئیات کامل

| 2 دیدگاه

پلان ساختمان مسکونی به همراه جزئیات کامل پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 5.5 متر در طول 13.5 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلان موقعیت...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان پروژه ساختمانی 4 طبقه به همراه جزئیات

| 3 دیدگاه

پلان پروژه ساختمانی 4 طبقه به همراه جزئیات پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 6.5 متر در طول 11 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلان موقعیت...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان ساختمان 4 طبقه به همراه جزئیات

| 0 دیدگاه

پلان ساختمان 4 طبقه به همراه جزئیات پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 7 متر در طول 11.5 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلان موقعیت ارائه ...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان آپارتمان مسکونی طبقه

| 0 دیدگاه

پلان آپارتمان مسکونی طبقه پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 6.5 متر در طول 11 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلا موقعیت ارائه شده است. هم...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان کامل ساختمان 4 طبقه

| 0 دیدگاه

پلان کامل ساختمان 4 طبقه پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 8 متر در طول 16 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلا موقعیت ارائه شده است. همانط...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان آپارتمان 4 طبقه 60 متری

| 2 دیدگاه

پلان آپارتمان 4 طبقه 60 متری پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 6 متر در طول 10 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلان موقعیت ارائه شده است ه...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان ساختمان مسکونی 4 طبقه

| 2 دیدگاه

پلان ساختمان مسکونی 4 طبقه پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 6 متر در طول 14 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلان موقعیت ارائه شده است هما...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان آپارتمان مسکونی با جزئیات کامل

| 3 دیدگاه

پلان آپارتمان مسکونی با جزئیات کامل پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل ذوزنقه ای با عرض 12 متر در طول 17.5 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلان موقعیت ارا...

بیشتر بخوانید...

دانلود پلان و جزئیات ساختمان 4 طبقه

| 2 دیدگاه

پلان و جزئیات ساختمان 4 طبقه پروژه پیش رو پلان کامل آپارتمان 4 طبقه 1 واحدی می باشد که به شکل مستطیلی با عرض 7 متر در طول 16.85 متر طرح ریزی شده است این پروژه با نرم افزار اتوکد انجام شده است که در آن پلان پارکینگ طبقه همکف و طبقات دیگر، نمای شمالی جنوبی و برش و پلان بام پلان موقعیت ارائه شده اس...

بیشتر بخوانید...
صفحات : « 4 5 6 7 8 9 10 »
شمارنده